Om TROLLEN

Jag har haft en intressant diskussion med en vän om trollen, framförallt om folktrons troll, inte litteraturens eller de efteråt nedtecknade sagornas. Frågor om trollvärlden har egen personlig vilja, vad som driver ett troll, om det är  en mänsklig egenskap att medvetet åsamka andra skada snarare än ett trolldrag, behöver trollen oss människor osv? Här har jag sammanfattat lite…