Kleptomania är nu talbok!

Screen Shot 2014-11-02 at 23.04.03

En talbok går inte att köpa, den går att låna, men inte av vem som helst. För att alla ska kunna läsa böcker, även de med läsnedsättning, så blir efterfrågade böcker inlästa som talböcker. MTM – Myndigheten för Tillgängliga Medier – finns för att se till att böcker når även de som måste lyssna på en bok för att alls kunna läsa den. Biblioteket med talböcker hittar man på legimus.se.

Jag är jätteglad över att Kleptomania finns som talbok! Att denna service ges till de som måste läsa annorlunda är en fantastisk bra sak med vårt land! Det betyder också att alla mina böcker nu finns utgivna som tillgängliga medel – eller talböcker.

Roliga småfakta om mina böcker som talböcker:

  • Alba läses av en man – vilket blir lite speciellt då rösten i boken, som berättar historien, är en kvinna.
  • Himalayabreven är inläst av en som heter Marika. Dessutom är den inläst i Finland av motsvarigheten till MTM, och där också av en som heter Marika! Men de har olika efternamn och den finländska versionen ska vara inläst på finlandssvenska.
  • Man kan provlyssna på inläsningarna på legimus.se. Hur den finska uppläsningen låter vet jag tyvärr inte.
    Provlyssna här på Kleptomania
    Provlyssna här på Alba
    Provlyssna här på Himalayabreven (Intron till boken)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s